Bejegyzések

Mr. Grand Bleu robot / Glass robot

Mr. Yellow üveg robot / Glass robot

Ms. White üveg robot / Glass robot

Mr. Red üveg robot / Glass robot

Mr. Blue üveg robot / Glass robot

Mr. Black üveg robot / Glass robot

Alpha Moon Base robotja / Robot of Alpha Moon Base

Kis kék üveg robot / Litte Blue glass robot