Bejegyzések

Mr. Grand Bleu robot / Glass robot

Mr. Yellow üveg robot / Glass robot

Ms. White üveg robot / Glass robot

Mr. Red üveg robot / Glass robot

Mr. Blue üveg robot / Glass robot