Préselt üveg doboz / Pressed glass box
Doboz különböző fedélmintákkal    Box diverse top motif
         préselt, csiszolt üveg                      pressed, grinded glass
         9,8x9,1x6,5 cm                               9,8x9,1x6,5 cm
         2005                                         2005